Hiện đang có 4 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
      Mời quý Thầy Cô, các anh chị em và các bạn đóng góp vài tiếng để phần Diễn Đàn VTT được thêm phần hào hứng
Đăng nhập
Email
Mã số
Quên mã số?
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 Hình Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 Thơ
 Bài Viết
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Trang Liên Kết
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Y - Khoa Học - Kỹ Thuật
 Ðại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
Làm cách nào để đánh dấu tiếng Việt
Muốn xử dụng dấu tiếng Việt, các bạn có thể download chương trình sau đây
VpsKey4.3
Dấu tiếng Việt
Bạn có thể copy & paste những chữ tiếng Việt dưới đây :

a á à ạ ả ã
â ấ ầ ậ ẩ ẫ
ă ắ ằ ặ ẳ ẵ
e é è ẹ ẻ ẽ
ê ế ề ệ ể ễ
i í ì ị ỉ ĩ
o ó ò ọ ỏ õ
ô ố ồ ộ ổ ỗ
ơ ớ ờ ợ ở ỡ
u ú ù ụ ủ ũ
ư ứ ừ ự ử ữ
ý ỳ ỵ ỷ ỹ
đ
--- Chữ hoa ---
A Á À Ạ Ả Ã
 Ấ Ầ Ậ Ẩ Ẫ
Ă Ắ Ằ Ặ Ẳ Ẵ
E É È Ẹ Ẻ Ẽ
Ê Ế Ề Ệ Ể Ễ
I Í Ì Ị Ỉ Ĩ
O Ó Ò Ọ Ỏ Õ
Ô Ố Ồ Ộ Ổ Ỗ
Ơ Ớ Ờ Ợ Ở Ỡ
U Ú Ù Ụ Ủ Ũ
Ư Ứ Ừ Ự Ử Ữ
Y Ý Ỳ Ỵ Ỷ Ỹ
Đ