Hiện đang có 5 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 Hình Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 Thơ
 Bài Viết
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Đặc San (2000-2020)
 Giai Phẩm Xuân 1965
 Giai Phẩm Xuân 1965
 Giai Phẩm Xuân 1969
 Giai Phẩm Xuân 1970
 Giai Phẩm Xuân 1971
 Giai Phẩm Xuân 1972
 Giai Phẩm Xuân 1973
 Giai Phẩm Xuân 1974
 Giai Phẩm Xuân 1975
 Kỷ Yếu 1971
 Nguyệt San (1971-75)
 Trang Liên Kết
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Y - Khoa Học - Kỹ Thuật
 Ðại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
 Nguyệt San (1971-75) - Số 1 đến Số 16
Số lần xem: 5315

(Scanned and Posted 3/2014, TL)

Nguyệt San Võ Trường Toản phát hành đầu tiên từ tháng 11, năm 1971 cho đến tháng 4 năm 1975, do Ban Báo Chí và Ban Học Tập phối hợp thực hiện dưới sự hướng dẫn của GS Hiệu Trưởng và GS cố vấn các ban liên hệ.

Ban Admin web site đã nhận được một số tờ Nguyệt San dưới đây do bạn Nguyễn N. Long (68-75) sưu tầm. Admin đã scan và đăng lại ở đây. Chúng tôi vẫn còn thiếu một số, kể cả những Nguyệt San năm 1975. Nếu các bạn nào vẫn còn giữ, xin vui lòng scan, và gởi về admin@votruongtoan.org để mọi người có dịp đọc lại.

Cho tới hôm nay đã nhận được:
Nguyệt San Số 1, tháng 11 năm 1971 (Số đầu tiên)
Nguyệt San Số 2, tháng 12 năm 1971
Nguyệt San Số 3, tháng 1 và 2 năm 1972
Nguyệt San Số 4, tháng ? năm 1972 (Chưa có)
Nguyệt San Số 5, tháng ? năm 1972 (Chưa có)
Nguyệt San Số 6, tháng 5 năm 1972
Nguyệt San Số 7, tháng 11 năm 1972
Nguyệt San Số 8, tháng 12 năm 1972
Nguyệt San Số 9, tháng 1 và 2 năm 1973
Nguyệt San Số 10, tháng 3 năm 1973
Nguyệt San Số 11, tháng 4 năm 1973 (Sẽ đăng nay mai)
Nguyệt San Số 12, tháng 5 và 6 năm 1973 (Sẽ đăng nay mai)
Nguyệt San Số 13, tháng 10 năm 1973 (Sẽ đăng nay mai)
Nguyệt San Số 14, tháng ? năm 1973 (Chưa có)
Nguyệt San Số 15, tháng ? năm 1973 (Chưa có)
Nguyệt San Số 16, tháng 1 và 2 năm 1974 (Sẽ đăng nay mai)

Bấm vào hình bên dưới để đọc PDF file:


Nguyệt San Số 1
(tháng 11 năm 1971, 8 trang, 4MB)
Nguyệt San Số 2
(tháng 12 năm 1971, 10 trang - thiếu trang 5, 4MB)
Nguyệt San Số 3<-new
(tháng 1,2 năm 1972, 12 trang, 5MB)
Nguyệt San Số 6<-new
(tháng 5 năm 1972, 12 trang - thiếu trang 5,6, 5MB)
Nguyệt San Số 7<-new
(tháng 11 năm 1972, 8 trang, 4MB)
Nguyệt San Số 8<-new
(tháng 12 năm 1972, 10 trang, 4.5MB)
Nguyệt San Số 9<-new
(tháng 1&2 năm 1973, 10 trang, 4.5MB)
Nguyệt San Số 10<-new(tháng 3 năm 1973, 8 trang, 4.5MB)Nguyệt San Số 11Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org