Hiện đang có 1 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 Hình Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 Thơ
 Bài Viết
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Đặc San (2000-2020)
 Giai Phẩm Xuân 1965
 Giai Phẩm Xuân 1965
 Giai Phẩm Xuân 1969
 Giai Phẩm Xuân 1970
 Giai Phẩm Xuân 1971
 Giai Phẩm Xuân 1972
 Giai Phẩm Xuân 1973
 Giai Phẩm Xuân 1974
 Giai Phẩm Xuân 1975
 Kỷ Yếu 1971
 Nguyệt San (1971-75)
 Trang Liên Kết
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Y - Khoa Học - Kỹ Thuật
 Ðại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
 Giai Phẩm Xuân 1975
Số lần xem: 5047

(Posted 9/2016, TL)

Giai Phẩm Xuân Ất Mão 1975 do VTT Lê M. Chánh (68-75) gửi tặng. Link chuyển qua từ Ban Liên Lạc C.H.S VTT Sài Gòn.. Giai phẩm Xuân năm 75 là giai phẩm xuân đầu tiên đươc đổi tên từ "Đôi Mươi" sang "Sùng Đức". Giai Phẩm này lúc trước đã được đăng từng trang một và do VTT Nguyễn Như Đức (68-75) gửi tặng.
Giai Phẩm Xuân 1975

Lê M. Chánh (68-75)
2008-03-30

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org