Hiện đang có 6 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
      Các bạn có những tin tức mới có liên quan đến quê hương, trường lớp, thầy cô, bạn bè v.v... xin gửi email về admin@votruongtoan.org. Cám ơn sự đóng góp của các bạn.
 Trang Chính
 Tin Tức
 Cáo Phó-Phân Ưu-Cảm tạ
 Cáo Phó-Phân Ưu-Cảm Tạ
 Giới thiệu
 Giới thiệu Tác Phẩm
 Sinh Hoạt VTT 2005
 Sinh Hoạt VTT 2006
 Sinh Hoạt VTT 2007
 Sinh Hoạt VTT 2008
 Sinh Hoạt VTT 2009
 Sinh Hoạt VTT 2010
 Sinh Hoạt VTT 2011
 Sinh Hoạt VTT 2012
 Sinh Hoạt VTT 2013
 Sinh Hoạt VTT 2014
 Sinh hoạt VTT 2016
 Sinh hoạt VTT 2017
 Sinh hoạt VTT 2015
 Sinh hoạt VTT 2016
 Sinh hoạt VTT 2017
 Sinh hoạt VTT 2018
 Sinh hoạt VTT 2019
 Thông Báo
 Tin Tức
 Tin tức về thầy Cô
 Thành Viên
 Hình Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 Thơ
 Bài Viết
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Trang Liên Kết
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Y - Khoa Học - Kỹ Thuật
 Ðại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
Đại Hội VTT 2008

Giới thiệu

VTT Trương Dũng (1960-1967)

Quán nhạc VTT

Nếu các bạn vừa muốn xem phim, vừa thích nghe dân VTT và bạn bè, vợ con, cháu chắt, họ hàng, lối xóm... hát hò thì hãy mau bấm vào đây

> Quán nhạc VTT
 Cáo Phó-Phân Ưu-Cảm Tạ - VTT Lưu Hữu Phúc (59-66)
Số lần xem: 194

PHÂN ƯU


Chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin buồn:
VTT Lưu Hữu Phúc, khóa 59-66, đã từ trần ngày 22 tháng 5, 2021 tại Pearland, Texas, hưởng thọ 75 tuổi.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Võ Trường Toản xin thành kính phân ưu cùng chị Yến và gia-đình.
Nguyện cầu Hương Linh của Anh sớm được tiêu diêu nơi miền Tây Phương cực lạc.


Toàn thể các bạn cựu học sinh VTT lớp 59-66 đồng Thành Kính Phân Ưu

(Thông tin được gửi về từ VTT Phạm A. Dũng)
Cáo Phó-Phân Ưu-Cảm Tạ
VTT Lưu Hữu Phúc (59-66)

2021-06-10
Thầy NGUYỄN TẤN ĐÍNH (Phu quân cô NGUYỄN NGỌC DUNG)
Admin
2021-05-11
Phu Quân của cô Vũ Thị Thập qua đời
Admin
2020-07-15
Nhạc Phụ của VTT Hà Chí Dũng (68-75)
Admin
2020-02-13
Thân Mẫu của VTT Trần Bình Chánh (61-68)
Admin
2019-09-13
VTT NGUYỄN ĐẠI BẰNG (67-74)
Admin
2020-08-04
GS Lê Ngọc Thiều qua đời tại San Jose, California
Admin
2018-07-19
Thân Phụ của VTT Hoàng Căn (64-71)
Admin
2018-12-20
Bào đệ của VTT Nguyễn Văn Linh (60-67)
Admin
2018-12-29
Thân Mẫu của VTT Nguyễn Xuân Giang (61-68)
Admin
2019-01-22
Thân Mẫu của VTT Phạm Kim Qui (68-75)
Admin
2016-09-26
Thân Mẫu của VTT Đỗ Quang Minh (68-75)
Admin
2018-05-18
VTT Phạm Minh Tâm (61-68)
Admin
2019-03-21
GS Nguyễn Tấn Gia qua đời tại Việt Nam
Admin
2018-04-29
GS Vũ Quyết qua đời tại Virginia
Admin
2019-10-19
VTT B.S Trần Vĩnh Thái (59-66)
Admin
2020-08-29
VTT NGUYỄN MẠNH TỪ (67-74)
Admin
2020-10-25
VTT TRẦN VĂN XUÂN (VTT 58-65)
Admin
2020-10-30
VTT Lê Văn Bảo (58-65)
Admin
2020-11-13
VTT Nguyễn Nguyên Hanh (68-75)
Admin
2020-11-29
Phu Quân của Cô Lý Thị Kiên Trinh (Cựu GS VTT)
Admin
2020-04-08
VTT Nguyễn Thanh Oai (58-65)
Admin
2019-05-04
Bào Đệ của VTT Mai Vàng (1961-1968)
Admin
2018-02-22

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org