Hiện đang có 2 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 Hình Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 Thơ
 Bài Viết
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Trang Liên Kết
 Các trang VTT, trường bạn, thân hữu, các trang Việt Nam
 Liên Lạc Hội Ái Hữu
 Trang VTT Lớp 64-71
 Trang VTT Lớp 67-74
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Y - Khoa Học - Kỹ Thuật
 Ðại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
 Liên Lạc Hội Ái Hữu
Số lần xem: 5407

Liên lạc với Hội Ái Hữu (Contact the Alumni Association):
Email: admin@votruongtoan.org

 • Về kỹ thuật, điều hành cho web site (for development, administration of votruongtoan.org):

 • Lê Anh Tuấn (68-75), San Jose, California, U.S.A
  Lý Mạnh Tài (68-75), France
  Email: admin@votruongtoan.org

 • Về nhắn tin, có câu hỏi, gửi bài cho web site (for question, sending message, submitting articles):

 • Email: admin@votruongtoan.org

 • Về bài vở đặc san VTT, xin liên lạc (for Vo Truong Toan publication):

 • VTT Hà Mạnh Chí (67-74)
  4102 Woodland Court
  Grapevine, Texas 76051-6500, U.S.A
  Email: haiquantrungduong@yahoo.com

 • Về quản trị, điều hành Hội Ái Hữu (for administration of the Alumni Association):

 • Hội Ái Hữu VTT (Vo Truong Toan Alumni Association):
  Hà Chí Dũng (68-75) - Hội Trưởng (President) - nk 2018-present
  35 Capobella
  Irvine, CA 92614, U.S.A
  (949) 302-2961
  Email: dzungha@hotmail.com

  Đoàn M. Trí (68-75) - Phó Hội Trưởng (Vice President)
  Nguyễn Tấn Đạt (58-65) - Tài Chánh

  Hội Ái Hữu VTT Bắc Cali (Vo Truong Toan Alumni Association - Northern California Chapter):
  Nguyễn S. Minh (68-75) - Hội Trưởng (President) - nk 2020-present
  San Jose, CA, U.S.A
  Email: minhsnguyen@hotmail.com

  B.S Trần V Thái, MD (59-66) - Cựu Hội Trưởng (President) - nk 1999-2020
  Nguyễn X. Giang (62-69) - Cố Vấn - Email: giang1688@yahoo.com
  Nguyễn Trung Tính (65-72) - Tài Chánh - Email: tinhtnguyen@hotmail.com

  Hội Ái Hữu VTT Miền Đông Hoa-Kỳ, Hoa-Thịnh-Đốn (Vo Truong Toan Alumni Association - Wash D.C):
  Mai Vàng (61-68) - Hội Trưởng (President) - nk 2013-present
  6810 18th Century Court
  Springfield, Virginia 22157, U.S.A
  Tel.: (703) 644-1530
  Email: maivang@cox.net
  Đặng Quốc Trung (67-74) - Cố Vấn - Email: laogay@yahoo.com

  Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh VTT Sài Gòn
  > Xem danh sách Ban Liên Lạc VTT Saigon

  Email: banlienlacvttsg@gmail.com
  Web Site:https://votruongtoansg.wordpress.com/


 • Các Cựu Hội Trưởng, và đang là Cố-Vấn (Former Presidents, current advisors)

 • Trần Đức Nghĩa (64-71) - nk 2016-2018
  Email: trandnghia1971@yahoo.com

  Đoàn Mạnh Hà (VTT 61-68) - nk 2011-2013
  Harbor S/C
  960 N. Harbor Blvd. Ste. A
  Santa Ana, CA 92703, U.S.A
  (714) 992-4480
  Email: henrydoan082910@yahoo.com

  Nguyễn Quốc Sắc (VTT 61-68) - nk 2009-2010
  211 Oak Valley Lane
  Escondido, CA 92027, U.S.A
  (619) 708-9716
  Email: sacnguyen@hotmail.com

  Hà Chí Dũng (68-75) - nk 2007-2009
  35 Capobella
  Irvine, CA 92614, U.S.A
  (949) 302-2961
  Email: dzungha@hotmail.com

  Trần Bình Chánh (61-68) - nk 2005-2007 & nk 2013-2015
  12192 Twintree Avenue
  Garden Grove, California 92840, U.S.A
  (714) 856-8454 (cellular)
  (714) 534-4257 (home)
  Email: chanhbtran@hotmail.com

  Trần Kim Chánh (56-63) - nk 1999-2005
  23 Cantera St.
  Santa Ana, CA 92703, U.S.A
  Tel.: (714) 728-5785
  Email: trankimchanh@yahoo.com

  Phạm Đăng Khải (56-64) -nk 1995-1999
  2145 Bermuda St.
  Long Beach, CA 90814, U.S.A
  Email: khaidangpham@yahoo.com

  Trần Kim Chánh (56-63) - Cựu Hội Trưởng (Ex-President, Founder) - ngày thành lập: 28-12-1985
  Nhiệm kỳ (nk) 1985-1995
  email và địa chỉ như trên


  Liên Lạc Hội Ái Hữu

  Admin
  2005-11-22

  Website: http://www.votruongtoan.org
  Email: admin@votruongtoan.org