Ðại Hội - Reunion 2022
 Ðại Hội - Reunion 2018
 Ðại Hội - Reunion 2016
 Đặc San Võ Trường Toản 2016
 Lá Thư Đại Hội
 PHIM & HÌNH ẢNH
 Thư mời
 TIN TỨC - News
 Ðại Hội - Reunion 2014
 Ðại Hội - Reunion 2012
 Ðại Hội - Reunion 2010
 Ðại Hội - Reunion 2008
 Ðại Hội - Reunion 2006
 Ðại Hội - Reunion 2004
 Ðại Hội - Reunion 2001
 Trở về trang VTT
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
 PHIM & HÌNH ẢNH - Đại Hội VTT 2016
Số lần xem: 5050

(Posted 10/2016, TL)
Xem Phim & Hình Ảnh về ĐHTP VTT 2016.
Xin bấm vào để xem những hình ảnh đã được đăng:

> Xem Hình Ảnh - Hình ĐH - Nguyễn V. Ngà (61-68)

> Xem Hình Ảnh - Tiền ĐH - Picnic buổi sáng - BTC ĐH2016

> Xem Hình Ảnh - Tiền ĐH - Văn-Nghệ buổi tối tại Đêm Màu Hồng - BTC ĐH2016

> Xem Hình Ảnh - ĐH - Tiệc ĐH buổi tối tại nhà hàng Harvest Moon - BTC ĐH2016

> Xem Hình Ảnh - Hậu ĐH - Du ngoạn thắng cảnh Skyline Drive - BTC ĐH2016

> Xem Phim - DH2016 Youtube Videos - BTC ĐH2016
Tiền ĐH - Picnic - Lake Accotink Park, Virginia


Tiền ĐH - Club Đêm Màu Hồng, Virginia


Tiệc ĐH - Một số thầy cô VTT - Thầy V. Quyết, thầy N.T. Tông, thầy N.T.Thành, ?, thầy T.V.Khôi, a. T.K.Chánh, thầy Pham T. Lệ,...


Tiệc ĐH - Các MC BTC - Đặng Q. Trung (VTT 74), Mai Vàng (VTT 68), Cương Duy (VTT 80)


Tiệc ĐH - Một số các lớp tham dự; Lớp 67-74, Lớp 61-68


Tiệc ĐH - Một số các phu-nhân VTT tham dự.


Hậu ĐH - Du ngoạn thắng cảnh Shenandoah National Park, Virginia


PHIM & HÌNH ẢNH
Đại Hội VTT 2016
BTC DH2016
2016-11-14

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org